[Deutsch lernen] Erster Tag – Text Nummer 1 : Mein Idol

Erster Tag – Text Nummer 1 – Mein Idol

Ich habe viele Idols, aber leute schreibe ich über Baekhyun.

Der ganze Name von Baekhyun ist Byun Baekhyun. Er ist dreiundzwanzig Jahre alt. Er kommt aus Korea, aus Bucheon. Baekhyun ist einer Sänger von die Gruppe EXO. Als er ein Kind war, möchte Baekhyun einer Sänger, eine Berühmtheit werden. Er hat viele Singen Wettbewerbe teilgenommen und er habe viele Preise gehabt. Mit neunzehn Jahren war, hat Baekhyun SM Entertainment verbindet. Ein Jahr später, 2012, hatBaekhyun mit seinem Gruppe, EXO, debütiert. Innerhalb von drei jahren, hat er sich seines Gesangstalent erwiesen. Jetzt ist er sehr berühmt und er hat so viele Fans auf der ganzen Welt.

-ENDE-

*Das Text ist zu langweilig*

Advertisements

Tựa ngày và đêm – Chương 1

Chương 1

Nguyên tắc của Byun Baekhyun

Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả, mong mọi người không mang đi nơi khác

Sống ẩn mình là một thứ gì đó làm ta thấy thoải mái. Con người luôn nhầm lẫn giữa khái niệm của sự cô đơn và việc ở một mình, nhưng cũng có lúc, một bông hoa kì lạ sẽ nở ở nơi mà những bông hoa khác không tồn tại. Nếu một ai đó nói về Baekhyun, một người sống hướng nội và cô lập, “hoa” sẽ là thứ cuối cùng mà họ nghĩ tới khi được hỏi họ nghĩ gì về cậu ấy. Thay vì một bông hoa, họ sẽ nói cậu giống như cỏ dại, bướng bỉnh  mọc lên từ vết nứt của bức tường bêtông, giống như một biểu tượng cho sức sống mãnh liệt của tự nhiên ở cái xã hội này vậy.

Continue reading Tựa ngày và đêm – Chương 1

Tựa ngày và đêm – Chương 1

Fic này là fic bạn Buff dịch với sự trợ giúp của ban Mông
Fic sắp tới sẽ đc up đồng thời trên lostinfarm.wordpress.com và bluebuffalotran.wordpress.com nhé

P.S. Cả hai trang đều là của Buff, một trang là nhà riêng, một trang là nhà chung với bợn ^^

Buff's Farm Sweet Farm

Chương 1

Nguyên tắc của Byun Baekhyun

Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả, mong mọi người không mang đi nơi khác

Sống ẩn mình là một thứ gì đó làm ta thấy thoải mái. Con người luôn nhầm lẫn giữa khái niệm của sự cô đơn và việc ở một mình, nhưng cũng có lúc, một bông hoa kì lạ sẽ nở ở nơi mà những bông hoa khác không tồn tại. Nếu một ai đó nói về Baekhyun, một người sống hướng nội và cô lập, “hoa” sẽ là thứ cuối cùng mà họ nghĩ tới khi được hỏi họ nghĩ gì về cậu ấy. Thay vì một bông hoa, họ sẽ nói cậu giống như cỏ dại, bướng bỉnh  mọc lên từ vết nứt của bức tường bêtông, giống như một biểu tượng cho sức sống mãnh liệt của tự nhiên ở cái xã hội này…

View original post 4 145 từ nữa